اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص افزایش مدارک مورد پذیرش در برخی رشته‌ها و تغییر منبع درس بهداشت عمومی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ وزارت بهداشت منتشر شد.

تغییرات مدارک مورد پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ١۴٠١

رشته امتحانی رشته های ذیل به مدارک تحصیلی مورد پذیرش اضافه شده است.
آمار زیستی مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک
علوم تغذیه آموزش زیست شناسی (دبیری زیست شناسی)
بیوشیمی بالینی آموزش زیست شناسی (دبیری زیست شناسی)

 

تغییرات منبع درس بهداشت عمومی در آزمون کارشناسی ارشد ١۴٠١

منبع: دکتر حسین حاتمی و همکاران، کتاب جامع بهداشت عمومی – آخرین ویرایش (انتشارات ارجمند)*

رشته درس توضیحات
اپیدمیولوژی بهداشت عمومی به منابع قبلی اضافه شده است.
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت نظام سلامت و برنامه های جاری آن
در منابع قبلا اعلام شده است، فقط از نظر نگارشی و منبع نویسی، تکمیل و اصلاح می‌شود.
اکولوژی انسانی کلیات بهداشت
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها بهداشت عمومی
پدافند غیر عامل در نظام سلامت بهداشت عمومی
سلامت سالمندی بهداشت عمومی
سلامت و ترافیک بهداشت عمومی
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بهداشت عمومی

*  آدرس ویراست چهارم کتاب جامع بهداشت عمومی (١٣٩٨) در بعضی از سایت‌ها و شبکه ها:

سایت دانشکده بهداشت و ایمنی: http://phs.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm

 در پیام رسان سروش: https://sapp.ir/public_health_hatami

در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/textbookofpublichealth_drhatami

در تلگرام: https://t.me/public_health_hatami 

در سایت گوگل: https://sites.google.com/site/persiantextbookofpublichealth/textbook-of-public-health