سئوالات آزمون MSRT-MHLE

 

توجه:سئوالات ارائه شده در این قسمت جهت آشنایی داوطلبان با نمونه سئوالات واقعی آزمونهای گذشته است. جهت مشاهده مجموعه کامل از سئوالات به کتاب درسنامه جامع MSRT-MHLE تالیف دکتر لزگی (قابل تهیه از کتابفروشی های بازارچه کتاب در میدان انقلاب یا قسمت خرید اینترنتی کتاب در لینکهای مفید صفحه اصلی همین سایت) مراجعه فرمایید و یا از دوره های حضوری یا بسته های مکاتبه ای این مرکز استفاده نمایید.

 

 

 

 

نمونه ای از سئوالات آزمون MSRT تاریخ 17مهر 94

توجه:داوطلبان می توانند برای آشنایی با نمونه کامل سئوالات این دوره و دوره های پیش و پاسخهای آنها به کتاب درسنامه جامع زبان MSRT-MHLE تالیف دکتر لزگی قابل تهیه از لینکهای مفید همین سایت یا از کتاب فروشی های میدان انقلاب مراجعه نمایند.

 

 

نمونه ای از سئوالاتی از دوره 31 آزمون MHLE در تاریخ 26/6/94

توجه:داوطلبان می توانند برای آشنایی با نمونه کامل سئوالات این دوره و دوره های پیش و پاسخهای آنها به کتاب درسنامه جامع زبان MSRT-MHLE تالیف دکتر لزگی قابل تهیه از لینکهای مفید همین سایت یا از کتاب فروشی های میدان انقلاب مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست